EVALUEER je leerlingen MODULES

De evaluatie modules zijn te gebruiken en in stellen volgens de noden van de school. Kies zelf of je de oude of nieuwe AVI niveaus gebruikt, kies zelf de houdingen, vakken en vakonderdelen volgens de methodes van de school. Alle resultaten zijn overzichtelijk af te drukken via pdf.

Puntenrapport

Evalueer en differentieer breed!

Evalueer je leerlingen via een puntenrapport, kies zelf hoe de punten berekend en weergegeven worden.Gebruik sterren om een toets te evalueren of gebruik enkel tekst. Hier heb je ruime keuze om breed te evalueren.

Observaties

Gebruik woorden en symbolen om de vooruitgang van je leerling op te volgen. Een veelgebruikte module voor muzische opvoeding en sport!

Muzische opvoeding

Geef sterren als evaluatie op de doelen van muzo (muzische opvoeding)

Gebruik symbolen op de rapporten

Stel per rubriek in welk symbool moet weergegeven worden. Dit wordt vooral gebruikt in het bijzonder onderwijs.

Houdingen & welbevinden

Volg het gedrag van je leerlingen nauw op via een schaal met positieve en negatieve stellingen.

Avi

Registreer zorgvuldig de AVI resultaten van je leerlingen en volg ze op. Geef zonder moeite uitleg bij het behaalde resultaat.