Doelen evalueren met Rapport-Online

Doelen evalueren in Rapport-Online
vele mogelijkheden ...

De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief.

Evaluatie is een inherent onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de lerende maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de lerende op korte en lange termijn.

De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling van de doelstellingen en/of in overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde doelen na, doelen geformuleerd door onderwijsgevenden, lerenden of in overleg.

Evalueer doelen op verschillende manieren.

Binnen Rapport-Online kan je doelen op verschillende manieren evalueren. Zo kan je punten geven, sterren toekennen, normeringen instellen of aanduiden of een doel al dan niet behaald is.
Je kan op doel niveau toelichtingen aan het resultaat toevoegen of zelfs enkel evalueren met een toelichting. Ook per vak en voor het gehele rapport is het mogelijk

Doelen gedifferentieerd beoordelen