Breed evalueren met Rapport-Online

Breed evalueren betekent gebruik maken van verschillende soorten evaluatie
om in kaart te brengen wat een leerling al kan.

De leerling in zijn geheel

Bij brede evaluatie kijkt men naar de leerling in zijn geheel: alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende ogenblikken, met verschillende evaluatie instrumenten en in verschillende situaties. Rapport-Online biedt verschillende tools of evaluatie instrumenten om eenvoudig breed te evalueren. Zowel voor de leerlingen van de kleuterschool als voor de leerlingen van de lagere school. Je kan binnen de verschillende modules gebruik maken van tekstuele toelichtingen, sterren, smileys en duimhanden om leerlingen op een zachte manier te evalueren. Je moet dus niet op alle toetsen of doelen punten geven.

Ontplooi talenten en competenties

Breed evalueren is geen taak van één enkele leerkracht, maar sluit aan bij de visie van het hele schoolteam. Breed evalueren gebeurt idealiter in samenwerking met zowel leerkrachten als leerlingen als ouders. Breed evalueren geeft een zicht op hoe de talenten en competenties van leerlingen verder ontplooid kunnen worden. Het stimuleert bovendien het reflecterend vermogen van zowel leerkrachten als leerlingen. Binnen Rapport-Online is er ruimte voorzien voor leerlingen om aan zelfevaluatie te doen. Weliswaar niet digitaal, omdat leerlingen anders in het systeem zouden moeten inloggen.

Breed evalueren met Rapport-Online

Om breed te evalueren kan je dus verschillende evaluatie-instrumenten inzetten: brainstorm, toets, doelen, observatielijst, kindvolgsysteem, leerlingvolgsysteem, gestandaardiseerde of gevalideerde proef zoals het LVS van het VCLB en koala test, feedbackgesprek, middel voor zelfevaluatie, presentatie, praktische proef, voorstelling, uitvoering … Veel van deze zaken zijn vervat binnen Rapport-Online.

Ontdek de talenten van je leerlingen