Het LVS van het VCLB met de nieuwe normeringen

Leerlingvolgsysteem als onderdeel van een goed zorgbeleid.

Leerlingvolgsysteem als onderdeel van een goed zorgbeleid

Vandaag de dag maakt elke basisschool in Vlaanderen actief werk van een goed zorgbeleid voor zijn leerlingen. Zorg wordt daarbij op een heel brede manier ingevuld: het gaat zowel om het creëren van een goed en gezond leefklimaat waar kinderen zich 'thuis' in kunnen voelen, als om het creëren van een uitdagende leeromgeving waar kinderen maximale kansen krijgen om te leren en te ontdekken. Anderzijds heeft een goed zorgbeleid aandacht voor zowel een brede basiszorg voor alle kinderen, als voor meer specifieke of gerichte zorg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het LVS-VCLB als vaste waarde

Het LVS-VCLB (leerlingvolgsysteem van de Vrije-CLB-Koepel vzw) is ondertussen een vaste waarde in het Vlaamse onderwijslandschap. Naast toetsen voor lezen, spellen en wiskunde bevat het LVS-VCLB ook zeer concrete handreikingen voor de (taak)analyse en het handelen na het signaleren. Dat maakt het LVS-VCLB uniek ten opzichte van andere leerlingvolgsystemen. Het ondersteunt scholen bij de uitbouw van de brede basiszorg en de fase van verhoogde zorg. Het helpt hen zowel voor de schoolinterne begeleiding, als voor het overleg met het CLB op het moment dat de schoolinterne zorg niet meer lijkt te voldoen. Kortom, het draagt bij tot het realiseren van onderwijs op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Binnen Rapport-Online zijn zowel de oude normeringen van het leerlingvolgsysteem, als de nieuwe normeringen beschikbaar. Er kan tevens onderscheid gemaakt worden in de normeringen tussen kinderen waarvan de thuistaal Nederlands is of niet-Nederlands.

bron: basisboek LVS VCLB

Evalueer op regelmatige tijdstippen

Een belangrijk instrument om het zorgbeleid vorm te geven, is een goed leerlingvolgsysteem. In zo'n systeem worden alle kinderen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd in hun (leer)vorderingen en worden die vorderingen vergeleken met de gemiddelde vordering van leerlingen op dat moment. Door regelmatig te evalueren, worden leerlingen die minder goed presteren sneller opgemerkt. Op basis van een goede analyse op taakniveau kan voor die leerlingen gerichte remediëring volgen, zodat ze zo snel mogelijk terug kunnen aansluiten bij de groep. Ook leerlingen die opvallend hoge resultaten halen, kunnen via het LVS gemakkelijk opgespoord worden. Voor hen kan aansluitend eveneens een aanpak op maat uitgewerkt worden.

Binnen Rapport-Online vind je de drie onderdelen terug van het leerlingvolgsysteem van het VCLB: zowel wiskunde, lezen als spelling kunnen opgevolgd worden. Met één druk op de knop komen de foutenanalyses uit het systeem en worden er grafieken getoond.

Bekijk onze andere zorgmodules